skip to Main Content

Klanken

Wanneer een kind met schisis gaat praten, kan hij bepaalde klanken soms niet goed maken. Hij kan moeite hebben met plofklanken (b, d, p, t) of wrijfklanken (s, z, f, v). Doordat er te veel lucht door de neus komt tijdens het praten (open neusspraak), kan hij nasaal klinken.

Gehemeltespleet

Het gaat dan om een kind met een (gecombineerde) gehemeltespleet. Het zachte gehemelte kan te kort zijn, of de flexibiliteit er van kan onvoldoende zijn. Een kind met een lipspleet, of een lip- en kaakspleet heeft meestal geen spraakproblemen.

Slecht horen

Een kind dat slecht hoort, heeft meer kans op taalproblemen, omdat het daardoor moeilijker is om woorden te begrijpen en uit te spreken.

Back To Top