skip to Main Content
Er wordt in Nederland veel onderzoek gedaan naar Pierre Robin-sequentie. Zo loopt er in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht onder andere een studie naar de korte- en lange termijn resultaten van de behandeling mandibulaire distractie osteogenese (kijk bij Behandeling).

Verder is er een multicentrische studie opgezet tussen het WKZ, de Vrije Universiteit Medisch Centrum en het Academisch Medisch Centrum Amsterdam om onderwerpen die met Robin sequentie te maken hebben te onderzoeken.

Back To Top