skip to Main Content

Schisis Nederland initieert projecten voor haar doelgroep. Het gaat altijd om tijdelijke projecten waarvoor we externe financiering nodig hebben.

Een voorbeeld van zo’n project is

Beslist Samen

In dit project werkt Schisis Nederland samen met een aantal ziekenhuizen en schisisteams aan verbetering van het behandelingproces van een schisis. Zorgverleners, kinderen en jongeren met schisis en hun ouders beslissen samen bij keuzes in een behandeling. Om ook echt de stem van kinderen en jongeren met schisis en hun ouders te laten horen stelt Schisis Nederland een panel samen van jongeren met schisis en ouders van kinderen met schisis.

Beslist samen is een project van
logo's van samenwerkendepartijen

Back To Top