skip to Main Content

Schisis Nederland is een vereniging van en voor  ouders, jongeren en volwassenen met een schisis.

Minstens één keer per jaar worden alle leden uitgenodigd voor een algemene ledenvergadering om samen de koers van Schisis Nederland te bepalen.

De leden kiezen het bestuur. Het bestuur zet de grote lijnen van Schisis Nederland uit en stuurt het landelijke bureau van Schisis Nederland aan. Schisis Nederland kan niet bestaan zonder zijn vrijwilligers. Mede dankzij hen kunnen we onze belangrijkste taken uitvoeren: informeren, ontmoetingen organiseren en belangen behartigen.

Back To Top