skip to Main Content

Als je een schisis hebt, kom je onder behandeling bij een schisisteam. Deze teams vind je door heel Nederland. Wie zitten er in een schisisteam, waar kun je allemaal terecht en welke richtlijnen worden gevolgd? We zetten het op een rij.

Wie zitten er in een schisisteam?

  • Plastisch chirurg 
  • Logopedist 
  • KNO-arts 
  • Kaakchirurg 
  • Tandarts 
  • Kinderarts 
  • Orthodontist 
  • Psycholoog 
  • Maatschappelijk werker en/of (verpleegkundig) schisisconsulent 
  • Klinisch geneticus 

Waar kun je de schisisteams vinden?

Niet elk ziekenhuis heeft een schisisteam, maar schisisteams zijn wel door heel Nederland te vinden. Sommige teams werken ook weer met elkaar samen:

Utrecht – Twente – Tilburg
Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht, Ziekenhuis Groep Twente te Almelo en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis te Tilburg.

Schisisteam Amsterdam
Amsterdam UMC, locatie AMC

Schisisteam Den Haag-Leiden
Juliana Kinderziekenhuis Den Haag

Schisisteam Nijmegen
Radboud UMC

Schisisteam Noord
Medisch Centrum Leeuwarden – Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Schisisteam Rotterdam
Erasmus MC – Sophia 

Schisisteam Maastricht
Maastricht UMC+

Schisisteam Zwolle
Isala Zwolle

Behandelplan verschillende schisisteams

Voor een kind met schisis wordt vanaf de geboorte een stappenplan gemaakt. Hoe dat eruitziet, is afhankelijk van de vorm van de aandoening. Er bestaan geen kant-en-klare behandelingsmodellen, omdat er veel verschillende vormen van een schisis zijn. De behandeling wordt altijd aangepast op de persoonlijke situatie van een kind en op de vorm van de schisis.

Er zijn in totaal acht teams verdeeld over elf verschillende locaties in Nederland. Elk team heeft zijn eigen visie, maar de teams werken wel allemaal volgens dezelfde richtlijnen.

Herziene richtlijnen behandeling schisis

Om de zorg te stroomlijnen en ervoor te zorgen dat die landelijk zo homogeen mogelijk geleverd wordt, is er in 2016 een landelijke richtlijn opgesteld en verstrekt. De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) heeft het initiatief genomen deze op te stellen. Dit protocol dient enerzijds ter ondersteuning van medisch personeel en eenduidigheid in de behandeling, maar anderzijds ook voor de transparantie naar de patiënten, de ouders van patiënten en de verdere omgeving. Dit document is tot stand gekomen op basis van een kritische herbeoordeling door behandelaars, waarbij Schisis NL ook betrokken is geweest.

De NVPC streeft ernaar om continu de richtlijn te onderhouden en waar nodig te herzien en te vernieuwen, vanwege de voortdurende medische ontwikkelingen. In 2021 zijn de richtlijnen als laatste weer herzien.

Lees de volledige landelijke richtlijn schisis in de Richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten 

Of lees de samenvatting.

Van de redactie: In de vorige editie van Aanzicht staat beschreven dat schisisteams gevisiteerd worden, onder anderen om te kijken of ze werken volgens de Nederlandse richtlijnen.

Hier lees je dat artikel: Interview voorzitter NVSCA

Een overzicht van de kwaliteitsvisitaties en de bevindingen daarvan staat op de website van de NVSCA: Overzicht kwaliteitsvisitaties NVSCA

Back To Top